Kirkegårdsleder - Genopslag

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til at arbejde som kirkegårdsleder på nogle af landets smukkeste kirkegårde, så søger Humlebæk menighedsråd ny kirkegårdsleder.

Vores kirkegårdsleder har valgt at gå på pension og derfor har du nu muligheden for at komme i betragtning til at arbejde som kirkegårdsleder, på nogle af de smukkeste kirkegårde i landet. Du får kontor med udsigt til søen og til Louisiana.

Humlebæk kirke har 2 kirkegårde.

Den ene kirkegård som er beliggende på Humlebæk Strandvej, i forbindelse med Humlebæk kirke, ligger i en skøn natur med kopieret terræn og med vores nærmeste naboer Øresund, Louisiana og Humlebæk lystbådehavn. Inde midt på kirkegården ligger vores smukke kirkegårds sø. Det samlede areal er ca. 3 ha. med 2200 gravpladser, hvoraf ca. 90 % er aktive gravpladser. Årligt har vi ca. 115 nedsættelser. Vores kirkegård er meget efterspurgt med dens beliggenhed og vores mangfoldighed af gravstedsformer.

Den anden kirkegård, Torpen assistent kirkegård, ligger i forbindelse med Torpen kapel, og midt i naturen. Kirkegården, Ligger 3 km fra Humlebæk kirke. Kirkegården er på ca. 2,5 ha. Her er mulighed for bl.a. nedsættelse af urne i vores lille skovkirkegård, kistegravsteder, plade i plæne og fællesplæne. 

Trives du i en lederrolle hvor overblik og engagement er nøglen? Har du lyst til at arbejde med 4 - 5 dygtige og engagerede medarbejdere, hvor fokus er på at fastholde det gode arbejdsmiljø?
Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med vores kirkegårdsudvalg, daglig leder, organist, præster, menighedsråd samt øvrige ansatte ved kirken.

Om jobbet – generelt
Du bliver leder for veluddannede, erfarne og engagerede medarbejdere, hvor tonen er sjov og let. I dit nye job er der plads til faglig og personlig udvikling, og vi tilbyder et stærkt arbejdsfællesskab – hvor du får rige muligheder for at tilrettelægge din hverdag og sætte dit præg på stedet.
Du er med i marken og samarbejder tæt med resten af dine kollegaer.

Om jobbet – hvilke kvalifikationer søger vi hos vores nye kirkegårdsleder

 • Relevant faglig uddannelse, hortonomuddannede foretrækkes eller tilsvarende uddannelse med højt fagligt niveau.
 • Ledelseserfaring.
 • Påtager sig opgaven med at være kirkegårdenes ansigt udadtil.
 • Kendskab og viden om moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur - både praktisk og administrativt.
 • Godt kendskab til Brandsoft kirkegårds- og regnskabssystem
 • Visionær i forhold til udviklingsmuligheder på vores kirkegårde, med forståelse for kulturen og de historiske værdier.
 • Erfaring med budgetstyring – ansvarlig for dine ansvarsområder.
 • Erfaring med at indhente tilbud og udarbejde kontrakter i forbindelse med større planteleverancer og maskinindkøb.
 • Tæt kontakt med håndværkere inden for de områder, du får ansvaret for.
 • Forståelse for at arbejde i en kirkelig organisation, hvor gode samarbejdsevner er en forudsætning for at lykkes –
 • Bevidst om miljøvenlig drift og udvikling, https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling, 37 timer/uge. Tjenestestedet er Humlebæk kirkegård, Torpen kirkegård vores 2 præstegårde og sognehus. Normal arbejdstid er mandag til fredag, men der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid, primært aftenmøder. Kirkegårdslederen deltager ved menighedsrådsmøder og møder i Kirkegårdsudvalget

 • Ansættelse sker ved Humlebæk Sogns Menighedsråd beliggende Gammel Torpenvej 26, 3050 Humlebæk-FDK ’s forhandlingsområde efter cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022 om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår. Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Stillingen som kirkegårdsleder ved Humlebæk Sogn er klassificeret i lønramme 32.

Vær opmærksom på uddannelseskrav til stillingen i henhold til §12 i cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår. Der vil være 3 måneders prøvetid, og der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.
Ved yderligere spørgsmål kontakt da vores daglige leder Tonie Larsen
Ansøgningen sendes til tola@km.dk
Ansøgningsfrist den 3. marts kl. 12.00
Se også www.humlebaekkirke.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Fredensborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

HUMLEBÆK SOGNS KORDEGNEKONTOR, Gammel Torpenvej, 3050 Humlebæk

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5991273

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet