Takststigning på affaldshåndtering

Foto: Fredensborg Kommune.
dato

Byrådet skal træffe en vigtig beslutning om at hæve affaldstaksterne i 2024 og 2025. Denne stigning skyldes to hovedårsager.

For det første er der generelle prisstigninger på behandling af madaffald. For det andet har Norfors' bestyrelse besluttet at fremskynde afskrivningerne på Usserødværket, hvilket udgør den største del af takststigningen.

Denne beslutning er en direkte konsekvens af lov nr. 745/2023, der kræver, at affaldssektoren skal selskabsgøres. Dette betyder, at gælden i den del af selskabet, der vedrører affald, skal nedbringes. Da ejerkommunerne er ansvarlige for denne gæld, er det nødvendigt med en takststigning for at Norfors kan overholde loven i 2025.

Byrådet vil træffe beslutning om denne takststigning på et møde den 30. oktober. Det er vigtigt at bemærke, at disse takststigninger er midlertidige, da gælden vil være nedskrevet i 2025. For mere information, besøg Norfors' hjemmeside.


https://fredensborg.dk/kommunen/nyheder/takststigning-paa-affaldshaandtering

Kilde: Fredensborg Kommune